Dr. Angelica Banu GDPR - politica de prelucrare a datelor

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare: nume, prenume, adresa email, număr de telefon, etc. Acestea sunt colectate direct de la dumneavoastră atunci când ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact din pagina de contact.

Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza serviciile dorite, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care vi le oferim. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoie de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau, după caz, pe consimțamântul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Comunicăm datele personale către alți destinatari?

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatar, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiul Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, dupa finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, dar făra limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe lânga drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista drepturilor pe care le aveți:

  • Dreptul la informare - poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare - poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțamântului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtământul tau, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - poți cere și obtine intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Pentru mai multe detalii legate de protecția datelor dumneavoastră, puteți trimite un e-mail la: contact@drangelicabanu.eu.